ENJEKSİYON UYGULAMASI ZEMİN İYİLEŞTİRME

ENJEKSİYON UYGULAMASI ZEMİN İYİLEŞTİRME

ZEMİN ENJEKSİYONU NEDİR:

Zemin enjeksiyonu, temel olarak akışkan malzemelerin basınç altında zemin içerisindeki boşluklara enjekte edilmesidir. Buradaki amaç kaya kütlesinin veya zemin özelliklerini iyileştirme için uygulanmıştır.

 Nitekim bu iyileştirme zemin gerilme deformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik gibi hidrojeolojik özellikleri değiştirilerek elde edilir.
Enjeksiyon teknolojisinin kökeni diğer zemin iyileştirme teknikleri gibi eskiye dayanmakla beraber bu teknoloji hem yeni enjeksiyon malzemeleri hem de bu malzemelerin zemin içerisine nüfuz ettirilmesi bakımından sürekli bir gelişim içerisindedir.
Enjeksiyon tekniği, başlangıçta su sızıntılarını önlemek ve dayanım kontrolü için maden endüstrisinde ve baraj temellerinde sızdırmazlık perdesi oluşturulmasında uygulanmaya başlamıştır.
Daha sonraki zamanlarda aşağıdaki örnekler ile gün geçtikçe uygulama alanları çoğalmıştır.

Çimento enjeksiyon ile iyileştirme uygulamaları:

  • İnşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonu
  • Sondaj ve numune alma esnasında su problemlerinin çözümünde
  • Zemin içerisindeki boşlukların doldurularak zemin iyileştirme, aşırı oturmaların engellenmesi
  • Hem mevcut hem de yeni yapılacak yapıların zemin emniyet gerilmelerinin iyileştirme ve artırılmasında
  • Tünel kazımı dolayısıyla yüzeydeki veya yakın çevredeki yapılarda meydana gelebilecek zararlı oturmaların engellenmesinde
  • Deprem esnasında sıvılaşma, gevşek suya doygun granüler zeminlerin sıvılaşma potansiyellerinin azaltılmasında kullanılmıştır.
Burada dikkatle üzerinde durulması gereken nokta, bütün bu uygulamalar için aynı enjeksiyon malzemesinin ve enjeksiyon parametrelerinin kullanılamamasıdır. Enjeksiyon malzemesi ve enjeksiyon parametreleri (enjeksiyon basıncı, enjeksiyon hızı, enjekte edilen hacim vs.) zemin koşullarına (dane) çapı dağılımı, rölatif sıkılık, geostatik gerilmeler vs.) ve uygulama amacına yönelik olarak tasarlanmalıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı farklı enjeksiyon tekniklerini, uygulama bazında ve enjeksiyon parametreleri ile zemin iyileştirme koşullarıyla olan ilişkileri doğrultusunda karşılaştırmaktır.
Yukarıda sözü edilen bu karışımlar çok ince daneli çimentolar (microfine cements) ve değişik katkı malzemeleri kullanılarak elde edilmiştir. Bu sayede elde edilen karışımlar için segregasyon (karışım içerisindeki çimento veya katkı malzemesi danelerinin zamanla çökmesi ve karışım suyundan ayrılması). Filtrasyon oranları (karışım içerisindeki danelerin zemin tanecikleri tarafından tutulması ve enjeksiyonun engellenmesi) çok daha az. Vizkozite parametrelerinden olan akma değeri belli bir süre boyunca sabit ve daha düşük, uzun vadedeki dayanım daha yüksek ve geçirimlilik daha azdır.
cengiz

Bir Cevap Yazın

Oy verin!*