Toprak altında kalan veya müdahalesi mümkün olmayan bölgelerde, yapılarda su sızdırmazlıgı için düsük viskoziteli enjeksiyon malzemesidir.

Zemin temaslı yapılarda veya yer altı su sızdırmazlığı için ideal bir çözüm sunmaktadir düşük viskoziteli aynı zamanda, açık gözenekli yapılardaki yüzeylerde nem oluşmasına karşı ve sızdırmazlık için de kullanılabilir perde duvar yapımında veya sonradan oluşan kılcal çatlaklar, segragasyon oluşan bölgeler, soguk derz birleşim bölgeleri gibi alanlarda neme ve sızıntıya karşı bariyer oluşturarak gerek perde arkası dolgu gerekse çatlakların kapatılmasında etkin rol oynar. Uygulama için değişik formlarda ve bileşenlerde de uygulanabilir.
Asitlere, alkalinlere, tuzlara ve dona dayanıklı enjeksiyon jeli istenilen form ve yapıda uygulama tekniklerine sahip olup hacim degiştirmez, toprak altında deforme olmaz.

Tamamen reaksiyona giren CARBO akrilat jeli su ve kimyasallar ile çözümlenmez. CARBO enjeksyon jeleri beton ve perde duvar arkasında dolgu ve sızdırmazlık için kullanılması haricinde elektrik kablo kaplamaları ile uyumludur, bina yapısında zararlı asitlere ve tuzlara karşıda dayanıklı olan polimer yapılı jeller alternatif don ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.

Uygulamasından önce yapısal analiz:

 • Yapısal sorun
 • Nem ve sızıntı durumu
 • Tuz, asit kirliligi
 • Temel toprak kontrolü, zemin analizi
 • Planlanan enjeksiyonun tekniği
 • Matkap delik çap ve paker seçimi
 • Matkap deliklerinin konumlandırılması
 •  Malzeme tüketiminin hesaplanması

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Lütfen uygularken dikkat ediniz:

Uygulama basıncı bina yapısının özellikleri ve durumuna baglıdır. En alt matkap deligi seviyesinden başlayarak alttan üste enjekte edilir. Uygulama işlemi bir sonraki oluşturulan delik seviyesine ulaşıncaya kadar veya ortaya çıkana kadar sürdürülür. Reyaksiyon hızı, malzemenin ve yapısal elemanların sıcaklığından etkilenir. Yüksek sıcaklıklar ile jelleşme hızlanır, daha düşük sıcaklıklar reaksiyonu yavaşlatır.

Çift komponent pompa ile enjeksiyon uygulaması (paslanmaz çelik):

 • Polimer jelin A bileşeni katalizör ile reaksiyon süresinin ayarlanması ( 2sn/120sn )
 • B bileşeninin A bileşeni kadar hazırlanması
 • B bileşeni Elastomer sıvısı ile farklı hücre yapısına sahip olabilir
 • Metal karıştırıcı kullanılmamalı, hava sıcaklıgı PH degerlerine göre reaksiyon süresi kontrol edilmeli

Tek bileşenli pompa ile enjeksiyon uygulaması:

 • Solusyonların hazırlanması ( standart ) reaksiyon süresi min.60 sn
 • A-B bileşenlerinde kullanılan ekipmanlar ayrı olmalıdır.
 • Solusyonların hazneye aktarılması ile reaksiyon süresi başlar, enjeksiyon sıvısı tüketilmelidir