Akrilik Jel Enjeksiyon Uygulaması:

Enjeksiyon jel solüsyonu:

Toprak altında kalan veya müdahalesi mümkün olmayan bölgelerde, yapılarda su sızdırmazlığı için düşük viskoziteli enjeksiyon malzemesidir.

CARBO akrilik jel uygulaması, çok düşük viskozitesi olan enjeksiyon solüsyondur. CARBO Akrilik Enjeksiyon jelini zemin temaslı (jel enjeksiyonu) yapılarda veya yer altı su sızdırmazlığı için ideal bir çözüm sunmaktadır. Düşük viskoziteli enjeksiyon jeli aynı zamanda, açık gözenekli yapılardaki yüzeylerde nem oluşmasına karşı ve sızdırmazlık için de kullanılabilir. Perde duvar yapımında veya sonradan oluşan kılcal çatlaklar, segragasyon oluşan bölgeler, soğuk derz birleşim bölgeleri gibi alanlarda neme ve sızıntıya karşı bariyer oluşturarak gerek perde arkası dolgu gerekse çatlakların kapatılmasında etkin rol oynar. CARBO Akrilik jel enjeksiyon uygulaması için değişik formlarda ve bileşenlerde de uygulanabilir.
Asitlere, alkalinlere, tuzlara ve dona dayanıklı enjeksiyon jeli istenilen form ve yapıda uygulama tekniklerine sahip olup hacim değiştirmez, toprak altında deforme olmaz.

Tamamen reaksiyona giren CARBO akrilik jeli su ve kimyasallar ile çözümlenmez. CARBO enjeksiyon jelleri beton ve perde duvar arkasında dolgu ve sızdırmazlık için kullanılması haricinde elektrik kablo kaplamaları ile uyumludur, bina yapısında zararlı asitlere ve tuzlara karşıda dayanıklıdır. Polimer yapılı jeller alternatif don ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.

Enjeksiyon uygulamasından önce yapısal analiz:

 • Yapısal sorun
 • Nem ve sızıntı durumu
 • Tuz, asit kirliliği
 • Temel toprak kontrolü, zemin analizi
 • Planlanan enjeksiyonun tekniği
 • Matkap delik çap ve paker seçimi
 • Matkap deliklerinin konumlandırılması
 •  Malzeme tüketiminin hesaplanması

Akrilik Metakrilat Polimer Jel Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Lütfen polimer jeli uygularken dikkat ediniz:

Enjeksiyon uygulama basıncı bina yapısının özellikleri ve durumuna bağlıdır. Akrilik jel, en alt matkap deliği seviyesinden başlayarak alttan üste enjekte edilir. Enjeksiyon işlemi bir sonraki oluşturulan delik seviyesine ulaşıncaya kadar veya enjeksiyon jeli ortaya çıkana kadar sürdürülür. Jelleşme reaksiyon hızı, malzemenin ve yapısal elemanların sıcaklığından etkilenir. Yüksek sıcaklıklar ile jelleşme hızlanır, daha düşük sıcaklıklar reaksiyonu yavaşlatır.

 Çift komponent pompa ile akrilik jel enjeksiyon uygulaması (paslanmaz çelik):

 • Polimer jelin A bileşeni katalizör ile reaksiyon süresinin ayarlanması ( 2sn/120sn )
 • B bileşeninin A bileşeni kadar hazırlanması
 • B bileşeni Elastomer sıvısı ile farklı hücre yapısına sahip olabilir
 • Metal karıştırıcı kullanılmamalı, hava sıcaklığı PH değerlerine göre reaksiyon süresi kontrol edilmeli

Tek bileşenli pompa ile akrilik jel enjeksiyon uygulaması:

 • Solüsyonların hazırlanması ( standart ) reaksiyon süresi min.60 sn
 • A-B bileşenlerinde kullanılan ekipmanlar ayrı olmalıdır.
 • Solüsyonların hazneye aktarılması ile reaksiyon süresi başlar, enjeksiyon sıvısı tüketilmelidir

Akrilik  Jel Enjeksiyon uygulaması sonrası

 • Kullanılan paker veya dübeller jel oluşumu hemen sonra sökülebilir.
 • Jeller, matkap delikleri içerisinde olması sebebi ile sökülen paker veya dübeller sonrası hızlı priz alan harçlar kullanılarak işlem tamamlanır.